null

KUSH JEMI

“Junik” Sh.p.k operon në treg në fushën e ndërtimit dhe shërbimeve që në vitin 1995, me një eksperiencë mbi 26 vjeçare dhe një histori suksesi që e ka ndjekur hap pas hapi. E mirëstrukturuar në përbërjen e saj, në njësi dhe ekipe me punonjës të motivuar për punë cilësore, kompania jonë udhëhiqet nën Parimin “Të shërbesh me Integritet, Pasion dhe Profesionalizëm”.
null

SHËRBIMET QË OFROJMË

“JUNIK” Sh.p.k është kompania lider në Shqipëri që ofron një numër të konsiderueshëm Shërbimesh:     
* Në fushën e Ndërtimit: Me Rikonstruksione të Godinave Civile dhe Industriale, Ujësjellësa, Rrugë, Autostrada dhe Vepra Arti, Punime Strukturore         
* Në fushën e Shërbimeve: Import dhe Eksport Makinerish dhe Pajisjesh, Prodhim dhe Tregtim Mobiljesh, Siguri Fizike, Hoteleri – Turizëm. 

 

null

LLOJET E AKTIVITETIT

Kompania “Junik” Sh.p.k ushtron aktivitetin e saj në:  * Ndërtime dhe Rikonstruksion të Godinave Civile dhe Industriale  * Ujësjellësa, Kanalizime dhe Trajtim të Ujrave  * Punime në Infrastrukturë Rrugore  * Punime Strukturore Speciale  * Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut  * Punime Topogjeodezike  * Pastrim i ujërave detare dhe lumore  * Tregti dhe Mobileri  * Hoteleri dhe Turizëm

CILËSI & FUNKSIONALITET

Të gjitha punimet tona janë të realizuara nga një staf punëtorësh të kualifikuar dhe me materiale të certifikuara CE. Ne ju përgjigjemi më së miri kërkesave të klientelës falë përdorimit të produkteve të markave më prestigjoze ndërkombëtare.

ÇERTIFIKATA

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

PUNIMET TONA

PARTNERËT TANË