PUNIMET TONA GJATË VITEVE TË FUNDIT

Kompania “Junik” sh.p.k ju ofron mundësinë e ndërtimit të godinave civile dhe banimi me parametra dhe kushte bashkëhore.  Ne sigurojmë kualitet, funksion, jetëgjatësi si dhe komfort nga ana e izolimit termik dhe akustik. Junik shpk është lider në fushën e ndërtimit. Të gjitha punimet tona janë të realizuara nga një staf punëtorësh të kualifikuar dhe me materiale të certifikuara CE. Ne ju përgjigjemi më së miri kërkesave të klientelës falë përdorimit të produkteve të markave më prestigjoze ndërkombëtare.

Çfarë Ofrojmë

null

GODINA CIVILE DHE BANIMI

null

GODINA INDUSTRIALE

null

NDËRTIME SPECIALE

null

FURNIZIM ME UJË DHE KANALIZIME

null

RRUGË DHE RRJETE INXHINIERIKE