Na kontaktoni për më shumë informacion

Dërgo

null

Adresa:

Lagjia “SMT” , Pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor Lezhë
null

Telefon

+355 67 605 0015
null

E-mail:

junikshpk@gmail.com
marketing@junikshpk.com
financa@junikshpk.com
zyrateknike@junikshpk.com
zyrajuridike@junikshpk.com
vladimirmaluta@junikshpk.com