NJËSI TREGTARE 2 (Sip. 112.5 m2)

Kjo njësi me akses në 2 rrugë dytësore, me shikueshmëri të mirë edhe nga rruga kryesore Shëngjin –
Kune, mban një pozicion të favorshëm për shumë veprimtari të ndryshme tregtare.