NJËSI TREGTARE 4 (Sip. 114.7 m2)

Me pozicion të ngjashëm si njësia 2, me akses në 2 rrugë dytësore dhe shikueshmëri të mirë nga rruga kryesore Shëngjin – Kune, edhe kjo njësi tregtare është e favorshme për veprimtari të ndryshme tregtare.