NJËSI TREGTARE 5 ( SUGJERUAR PËR RESTORANT) (Sip. 476.8 m2)

Kjo njësi duke qenë e vendosur me pamje dhe akses nga rruga kryesore si dhe ajo dytësore, me një
sipërfaqe te konsiderueshme gjithashtu, mund të funksionojë shumë mirë si një restorant.